Chama Cha Mapinduzi

MALENGO

Binadamu wote ni Sawa;
Kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na …
Malengo na madhumuni ya chama cha Mapinduzi yatakuwa yafuatayo:-

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kushinda katika Uchaguzi[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kushinda katika Uchaguzi wa Serikali Kuu na Serikali za Mitaa Tanzania Bara na Zanzibar ili kuunda na kushika Serikali Kuu na Serikali za Mitaa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande mmoja na Zanzibar kwa upande wa pili.[/minti_headline]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kushinda katika Uchaguzi[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kushinda katika Uchaguzi wa Serikali Kuu na Serikali za Mitaa Tanzania Bara na Zanzibar ili kuunda na kushika Serikali Kuu na Serikali za Mitaa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande mmoja na Zanzibar kwa upande wa pili.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Uhuru wa Nchi yetu na raia wake
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kulinda na kudumisha Uhuru wa Nchi yetu na raia wake.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Ujamaa na Kujitegemea
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuhimiza ujenzi wa Ujamaa na Kujitegemea kwa mujibu wa Azimio la Arusha.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Utekelezaji wa Siasa ya CCM
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kusimamia utekelezaji wa Siasa ya CCM pamoja na kuendeleza fikra za viongozi waasisi wa vyama vya TANU na ASP, kama zilivyofafanuliwa katika maandiko mbali mbali ya Vyama hivyo.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Haki ya hifadhi ya maisha
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba kila mtu anayo haki ya kupata kutoka katika Jamii hifadhi ya maisha yake na mali yake kwa mujibu wa sheria.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Uwezo wa kufanya kazi
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba katika Nchi yetu kila mtu aliye na uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi; na kazi maana yake ni shughuli yoyote halali inayompatia mtu riziki yake.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kusimamia haki na maendeleo ya Wakulima, Wafanyakazi na wananchi
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kusimamia haki na maendeleo ya Wakulima, Wafanyakazi na wananchi wengine wenye shughuli halali za kujitegemea; na hasa kuona kwamba kila mtu ana haki ya kupata malipo yanayostahili kutokana na kazi yake.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Ushirikishwaji wa Raia katika kutoa maamuzi
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba kwa kutumia Vikao vilivyowekwa, raia anayo haki ya kushiriki kwa ukamilifu katika kufikia uamuzi wa mambo ya Taifa na yanayomhusu, na kwamba anao uhuru wa kutoa mawazo yake, wa kwenda anakotaka, wa kuamini Dini anayotaka na kukutana na watu wengine,maadamu havunji Sheria au Taratibu zilizowekwa.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Misingi ya kidemokrasia na ya kijamaa
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″] Kuona kwamba Nchi yetu inatawaliwa kwa misingi ya kidemokrasia na ya kijamaa.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kuhifadhi, kukuza na kudumisha imani na moyo wa kimapinduzi
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuhifadhi, kukuza na kudumisha imani na moyo wa kimapinduzi miongoni mwa Watanzania pamoja na ushirikiano na wanamapinduzi wenzetu kokote waliko.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kudumisha heshima ya binadamu
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuweka na kudumisha heshima ya binadamu kwa kufuata barabara Kanuni za Tangazo la Dunia la Haki za Binadamu.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Mhimili wa Uchumi wa Taifa
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba Dola inakuwa Mhimili wa Uchumi wa Taifa.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Serikali na Vyombo vyote vya Umma
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba Serikali na Vyombo vyote vya Umma vinasaidia kwa vitendo kuanzishwa na kuendeleza shughuli za Ushirika na za ujamaa, na shughuli nyinginezo halali za wananchi za kujitegemea.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Matumizi ya utajiri wa Taifa yanatilia mkazo maendeleo ya Wananchi
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba matumizi ya utajiri wa Taifa yanatilia mkazo maendeleo ya Wananchi na hasa jitihada za kuondosha umasikini, Ujinga na Maradhi.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Serikali na vyombo vyote vya umma vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba Serikali na vyombo vyote vya umma vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wanawake na wanaume bila kujali rangi, kabila, Dini, au hali ya mtu.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kufuta dhuluma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu na/au upendeleo
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuona kwamba katika nchi yetu hakuna aina yoyote ya dhuluma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu na/au upendeleo.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kupiga vitaUkoloni Mamboleo, Ubeberu na Ubaguzi wa aina yoyote
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuendelea kupiga vita Ukoloni Mamboleo, Ubeberu na Ubaguzi wa aina yoyote.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kuimarisha uhusiano mwema na Vyama vyote vya Siasa vya Nchi nyingine
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kuimarisha uhusiano mwema na Vyama vyote vya Siasa vya Nchi nyingine vyenye itikadi kama ya CCM ambavyo kweli vinapinga Ukoloni, Ukoloni Mamboleo, Ubeberu na Ubaguzi wa aina yoyote.[/minti_headline]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-15″ transform=”transform-uppercase”]Kushirikiana na Vyama vingine katika Afrika
[/minti_headline][minti_headline type=”div” size=”fontsize-m” margin=”0 0 60px 0″]Kushirikiana na Vyama vingine katika Afrika, kwa madhumuni ya kuleta Umoja wa Afrika, na kuona kwamba Serikali inaendeleza na uimarisha ujirani mwema.[/minti_headline]

[minti_newdivider line_color=”#efefef” bottommargin=”40px”]

[minti_social icon=”fa-twitter” url=”#” target=”_self”][minti_social icon=”fa-facebook” url=”http://www.facebook.com/ccmtanzania” target=”_self”][minti_social icon=”fa-instagram” url=”http://instagram.com/ccmtanzania” target=”_self”][minti_social icon=”fa-twitter” url=”https://twitter.com/ccm_tanzania” target=”_self”][minti_clear]

[minti_headline type=”div” size=”fontsize-s” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ transform=”transform-uppercase” margin=”0″ class=”ls-1″]Copyright 2017 | Chama Cha Mapinduzi
Haki zote zimehifadhiwa.[/minti_headline]

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.